Bovengronds én ondergronds verbonden

Non-profit
20 medewerkers

LSNed beheert het leidingentracé tussen de industriegebieden van Rotterdam en Antwerpen met aftakkingen naar Moerdijk en richting Vlissingen. In dit leidingentracé hebben verschillende leidingeigenaren ruim 1400 kilometer aan leidingen en 5000 kilometer aan kabels liggen waardoor jaarlijks 230 miljoen ton aan producten wordt vervoerd.

Daarbij zijn er acht leidingentunnels op verschillende locaties die voor onderhoud en diensten bereikbaar én verbonden moeten zijn. Proxsys zorgde ervoor dat het grootste gebundelde leidingentracé van Nederland zowel boven de grond als ondergronds verbonden blijft.

In het leidingentracé, onder beheer van LSNed, ligt een gigantisch ondergronds netwerk. Het is dan ook een belangrijke verbindende factor voor het vervoeren van vloeistoffen, gassen, water en data. De ruimte in de grond en infrastructurele kruisingen (zoals tunnels en viaducten) die LSNed exploiteert, maken deze duurzame en klimaatvriendelijke vervoersoptie mogelijk.

Het hoofdkantoor van LSNed in Roosendaal werd voorzien van een snelle, stabiele en veilige glasvezelverbinding uit het privé WAN-netwerk van Proxsys. Daarnaast werden alle medewerkers voorzien van een ‘Happy At Work’ werkplek. Hierbij werden niet alleen de juiste verbindingen gefaciliteerd maar ook de hardware en software die nodig is om probleemloos te kunnen werken en te allen tijde toegang te hebben tot belangrijke bestanden en data.

Ondergronds verbonden

Binnen het leidingentracé zijn er acht ondergrondse locaties aanwezig. Op deze locaties bevinden zich telefoons en sensoren die standen uitlezen. Deze informatie wordt vervolgens verstuurd naar het centrale systeem. Deze acht locaties dienen als uitvalsbasis wanneer er onderhoud gedaan moet worden aan de leidingstraat en vormen een cruciale factor in het monitoren van alle veiligheidsgraadmeters binnen de leidingstraat. Bij bezoek of onderhoud op deze locaties is er altijd één iemand bovengronds en één iemand ondergronds aanwezig. Een goed functionerende netwerkverbinding is daarom essentieel voor het continue monitoren van alle factoren.

Daarom is voor deze locaties een aparte DSL-verbinding verzorgd vanuit het Proxsys privé netwerk. Omdat deze kantoorlocaties vaak afgelegen liggen van andere netwerkopties, en ze zich diep onder de grond bevinden, bleek een DSL-verbinding de meest stabiele mogelijkheid.

Dankzij deze verbinding kan er continue data naar het monitoringssysteem verstuurd worden.

Op deze manier wordt de veiligheid van de verbindingen gewaarborgd waardoor deze ondergrondse verbindingen te allen tijde gemonitord kunnen worden dankzij de privéverbindingen.

ANBO
Telefonie
ANBO

Bovengronds én ondergronds verbonden

Connectivity
LSNed

Bovengronds én ondergronds verbonden