Provincie Gelderland is klaar voor het verkeer van de toekomst

Semi-overheid
147 medewerkers

Het beheer van verkeer is natuurlijk in elke provincie een belangrijk onderwerp. Dat geldt ook voor de provincie Gelderland waarbij er sprake is van twee aparte netwerken: één netwerk voor de verkeersregel infrastructuur en één netwerk met webcams waarop de inwoners van de provincie live kunnen kijken naar de situatie op de weg. Beide netwerken worden verzorgd en beheerd door Proxsys waardoor de grootste wens van de provincie Gelderland ingewilligd wordt: volledig ontzorgd worden op het gebied v

Het beheer van het netwerk van de provincie Gelderland beslaat ruim 150 verkeersregelinstallaties. De volledige ontzorging op netwerkgebied betreft dan ook een totaalpakket. Van de aanleg tot de operatie en van storingsafhandeling tot monitorings­informatie: Proxsys is het enige aanspreekpunt voor de provincie op al deze gebieden.

Storingen en aanpassingen via een betrouwbaar netwerk

Alle storingen bij verkeerslichten worden naar één centrale partij gestuurd. Denk bijvoorbeeld aan uitval van de installatie, een defecte lamp of het storen/uitval van een detector in de weg. De provincie Gelderland zorgt ervoor dat er, wanneer nodig, een onderhoudsteam naar de betreffende locatie wordt gestuurd.

Deze storingsinformatie komt via het privé netwerk bij de externe partij terecht. Deze partij heeft tevens real time toegang om op software­niveau op een veilige manier de status van de verbindingen in te zien. Daarmee onderhoudt Proxsys de koppeling met de leverancier van de storingsafhandeling.

Ook kunnen er via deze weg op afstand geplande aanpassingen worden doorgevoerd in de verkeerssituatie. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de verkeerslichten bij evenementen in de Gelredome of bij verkeersomleidingen.

Het rijden van de toekomst

De zelfrijdende auto’s zijn in groten getale in opkomst. Nu er gaandeweg dus steeds meer zelfrijdende auto’s op de wegen te vinden zijn, moet de verkeersregeling hierop aangepast worden. Dat gebeurt met de introductie van IVRI’s oftewel: intelligente verkeers­regelinstallaties.

Deze intelligente verkeersregelinstallaties, ook bekend onder de naam Talking Traffic, communiceren continu met het verkeer op de weg. Zo wordt het mogelijk dat er op het dashboard of op de app van je auto verschijnt hoe hard je moet rijden om een groene golf te kunnen pakken. Of hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht op groen springt.

Het komt erop neer dat deze IVRI’s continu data over allerlei aspecten uitzenden. Daar is natuurlijk een stabiel en robuust netwerk voor nodig. Dankzij het Proxsys netwerk zijn alle ruim 150 verbindingen die in het beheer zijn van Proxsys, te allen tijde online. Er zijn redundante verbindingen aangelegd d.m.v. een 4G-verbinding als back-up oplossing zodat de continue data-uitwisseling nooit onderbroken wordt.

Ook als er onverhoopt toch een storing optreedt die op locatie moet worden opgelost, is Proxsys de partij die het probleem verhelpt. Dankzij elektronische sleutels kunnen medewerkers van Proxsys naar de betreffende locatie reizen om de IVRI te openen en de storing te repareren. Dankzij het feit dat Proxsys in het bezit is van KPN doe-het-zelf-certificering, kunnen zelfs lijnstoringen in de wijkcentrale op deze manier zelfstandig worden opgelost.

De ontzorging voor de provincie Gelderland is daarmee compleet: er is een netwerk dat de verkeerssituatie van de toekomst ondersteunt voor de opkomst van de IVRI’s en Proxsys dient als enige aanspreekpunt bij het beheer, de monitoring en voor storingsbeheer en oplossing van de verkeersregel infrastructuur van de provincie Gelderland.

Connectivity Telefonie
Waterschap Hollandse Delta

Provincie Gelderland is klaar voor het verkeer van de toekomst

Telefonie Connectivity
BSR

Provincie Gelderland is klaar voor het verkeer van de toekomst