Veilig waterbeheer en veilige  netwerken voor waterschap Brabantse Delta

Semi-overheid
50-100 medewerkers

De waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat we droge voeten houden en altijd voldoende schoon water tot onze beschikking hebben. Om dit goed en veilig te kunnen doen, moeten de waterschappen niet alleen zelf voorzien zijn van de meest veilige oplossingen maar moeten ze ook samenwerken met een partij die de hulpvraag exact begrijpt.

Brabantse Delta nam Proxsys in de arm om alle sluizen, gemalen en waterzuiveringsinstallaties binnen hun waterschap aan één netwerk te koppelen. Daarnaast werden ook de kantoorlocaties voorzien van een eigen netwerk. In beide situaties werd extra aandacht besteed aan goede veiligheidsmaatregelen.

De waterstand moet te allen tijde goed beheerd kunnen

worden. Daarom was het voor Brabantse Delta zaak om alle sluizen en gemalen in één netwerk onder te brengen zodat het overzicht vierentwintig uur per dag behouden kon worden. Van ieder gemaal moet duidelijk zijn wat de status is, hoe goed het gemaal nog functioneert en of er eventueel een storing of foutmelding aan zit te komen. De verbindingen die deze informatie doorgeven zijn dus van cruciaal belang en moeten het altijd doen. Wanneer dit niet het geval is, moet het probleem zo snel mogelijk opgelost kunnen worden. In het geval van calamiteiten moet er snel en effectief gehandeld worden. Dit was één van de belangrijkste eisen die Brabantse Delta bij de aanbestedingsprocedure aan de verschillende partijen stelde. Proxsys trok met Brabantse Delta mee het land in om van dichtbij te kunnen zien wat er nodig was en zorgde dankzij een persoonlijke aanpak ervoor dat Brabantse Delta ervoor koos
om definitief met Proxsys in zee te gaan.

Altijd online

Voor Waterschap Brabantse Delta werden meerdere netwerken ontworpen die allemaal gekoppeld zijn aan het privé netwerk van Proxsys. De gemalen, sluizen, loodsen en kantoren werden allemaal aan dit netwerk gekoppeld. Ook werden alle rioolgemalen voorzien van een hoogwaardige xDSL-verbinding met een 4G back-up. Het is essentieel dat deze rioolgemalen te allen tijde online zijn, gezien zij verantwoordelijk zijn voor het wegpompen van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Binnen de virtuele regiekamer wordt door Proxsys en Brabantse Delta samengewerkt. Door de geautomatiseerde, voor Brabantse Delta ontwikkelde leverstraat, die gekoppeld is aan moderne manieren om samen te werken (zoals Microsoft Teams en SharePoint), werden alle interne processen en werkwijzen op elkaar afgestemd. Hiermee zijn netwerkconfiguraties, testprotocollen en real-time informatievoorziening altijd voor iedereen inzichtelijk en duidelijk geregeld.

Besturing van bruggen en sluizen

Door het aansluiten van de bruggen en sluizen op het Proxsys netwerk, konden deze objecten geautomatiseerd worden. Hierdoor werd het mogelijk om deze punten op afstand vanuit één centraal punt te besturen. Zowel de units
als het centrale besturingspunt werden voorzien van dubbele verbindingen om ervoor te zorgen dat de locaties altijd online zijn. Daarnaast zijn de werknemers voorzien van duidelijke instructies zodat zij in theorie de verbindingen zelf kunnen herstellen.

Op alles voorbereid

Ook zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen tegen fysieke en digitale inbraak. Geïnspireerd door het thema water, heeft Proxsys daarom een ‘digitale terugslagklep’ toegevoegd als “poortwachter” tussen de datastomen van het waterschap. Deze zorgt ervoor dat de informatie maar één kant op kan “stromen” waardoor onnodige verkeersstromen afgezwakt worden en data duidelijk en centraal inzichtelijk is. Uiteraard heeft het waterschap de mogelijkheid om verkeersstromen indien nodig anders te laten “stromen”.

Vlekkeloze migratie

Proxsys zorgde ervoor dat Waterschap Brabantse Delta tijdens de migratie naar het Proxsys netwerk werd voorzien van eigen IP-adressen. Dit zorgt ervoor dat een hoop migratiezaken in de toekomst een stuk eenvoudiger worden, aangezien Waterschap Brabantse Delta vanaf nu altijd hun eigen IP-adres behoudt.

Daarnaast werd een stuk van het Proxsys datacenter gebruikt als derde partij (scheidsrechter) voor de twee IT-locaties van Waterschap Brabantse Delta: het hoofdkantoor en de uitwijk­locatie bij de gemeente in huis. Deze scheidsrechter bewaakt de verbindingen van beide locaties.

Daarmee werd er een goed werkend netwerk gecreëerd voor Brabantse Delta dat niet alleen ervoor zorgt dat de juiste informatie op een overzichtelijke wijze wordt aangeleverd, maar dat ook beschermd is tegen allerlei soorten dreigingen van buitenaf.

088-7769797

Johan Mos

Customer Succes Consultant
Mail Waterschap Brabantse Delta
Connectivity
Provincie Gelderland

Veilig waterbeheer en veilige  netwerken voor waterschap Brabantse Delta

Connectivity Hybrid-Cloud Cloud
Waterschap Rivierenland

Veilig waterbeheer en veilige  netwerken voor waterschap Brabantse Delta