Complete netwerkontzorging en 24/7 bereikbaarheid voor Waterschap Rivierenland

Semi-overheid

Waterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta kwamen met een aanbesteding terecht bij Proxsys voor de overstap naar een nieuw en stabieler netwerk.

De uitvoer van het project lees je in de referentiecase van Waterschap Hollandse Delta. In deze referentiecase ligt de focus op de maandelijkse dienstverlening die Waterschap Rivierenland afneemt ná de netwerkmigratie naar Proxsys.

Na de overgang naar het Proxsys netwerk, neemt Waterschap Rivierenland een maandelijkse dienstverlening af. Dit maandelijks vaste bedrag beslaat de volledige service van Proxsys. Van de levering van de hardware tot het beheren en monitoren van de verbindingen en de 24/7 beschikbaarheid in het geval van storingen.

Anticiperen op (nood)situaties

Dankzij de nieuwe dienstverlening kan live worden ingezien wat er precies op een locatie gebeurt. Dit is vooral handig bij bijvoorbeeld flinke regenbuien als een pomp extra werk moet leveren of wanneer een project buiten zijn oplevertijd dreigt te lopen. Proxsys kijkt in die gevallen wat er gedaan kan worden om ondersteuning te bieden op het gebied van verbinding.

Ook in het geval van storingen of uitdagingen kan Proxsys anticiperen. Zo zijn er verschillende oplossingen beschikbaar om te implementeren. Een van die oplossingen is de introductie van de noodkoffer.

Deze noodkoffer wordt ingezet wanneer de DSL-lijn een storing ondervindt. Een medewerke gaat vervolgens zelf naar de betreffende locatie en zorgt daar dat er een 4G back-up verbinding wordt geactiveerd waardoor er zo min mogelijk downtime is op de locatie terwijl de storing wordt verholpen.

Veiligheidsmaatregelen

Ook op het gebied van veiligheid profiteert Waterschap Rivierenland maandelijks van de dienstverlening. Omdat dit waterschap een groot gebied betreft met veel verschillende locaties die essentiële besturing dragen, is een goede beveiliging van deze apparatuur en de verbinding onmisbaar. In een standaardsituatie zou iemand bij wijze van spreken een laptop aan een gemaal kunnen koppelen zonder dat dit wordt opgemerkt. Proxsys heeft daarom een virtuele terugslagklep geïmplementeerd die dit soort pogingen voorkomt.

Alle honderden locaties worden met een individueel lijntje virtueel bij het hoofdkantoor aangeleverd. Per locatie is aangegeven welk gedrag er verwacht mag worden. Wanneer er een actie afwijkt, wordt verdacht gedrag direct getoond op het hoofdkantoor. Voordat er verkeer wordt toegestaan moet er eerst in het datacenter toestemming worden gegeven voor deze actie. Bij verdacht gedrag kan er dus direct actie worden ondernomen waar bij een standaardsituatie deze handeling wekenlang onder de radar zou kunnen blijven.

Periodieke dienstverlening

De medewerkers van Waterschap Rivierenland kunnen dankzij persoonsgebonden accounts live meekijken in de monitoringstools. Zo kunnen ook de activiteiten van de medewerkers getraceerd worden. Dit biedt zelfredzaamheid bij eventuele storingen die zichtbaar worden in het systeem. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de calamiteit worden doorgegeven aan een medewerker die vervolgens op pad gaat met de noodkoffer.

Daarnaast wordt er ook een periodiek servicerapport afgegeven. In dit prestatierapport worden de uitvalcases toegelicht met een oorzaak en eventuele excessen van oplostijd besproken. Hierin wordt vervolgens afgevinkt of er is voldaan aan de afgesproken termen van beschikbaarheid.

Ook wordt er periodiek een innovatievoorstel gedaan waarbij marktontwikkelingen worden besproken op het gebied van verbetering van bijvoorbeeld transporttechnieken, veranderingen in de apparatuur of de mogelijkheden die 5G kan bieden. Daarmee wordt de klant regelmatig op de hoogte gehouden van de nieuwste technische mogelijkheden en de eventuele inzetbaarheid hiervan zodat ze altijd klaar zijn voor de techniek van de toekomst.

Cloud Connectivity Telefonie
Waterschap Brabantse Delta

Complete netwerkontzorging en 24/7 bereikbaarheid voor Waterschap Rivierenland

Connectivity
Provincie Gelderland

Complete netwerkontzorging en 24/7 bereikbaarheid voor Waterschap Rivierenland