IMG_8170

Data & Artificial Intelligence

We genereren iedere dag onbeschrijfelijke hoeveelheden data. En het wordt nog iedere dag meer. Er is een enorme berg van data aan het ontstaan. Ergens in die berg zit waardevolle informatie waarmee jij je voordeel kunt doen. Het wordt de komende jaren zaak om waardevolle data van waardeloze data te gaan onderscheiden en de data snel als begrijpelijke informatie te presenteren aan jou als gebruiker. Dit is waar wij je bij gaan helpen.

De juiste architectuur

Om te beginnen zullen we je helpen om jouw systeem zo in te richten dat je data snel toegankelijk is. We bepalen de architectuur van je data huishouding. We helpen alle mogelijk relevante bronnen te ontsluiten. We maken een data warehouse, of een data lake. We richten de beveiliging in, zodat alleen bevoegde personen toegang krijgen tot de data of een deel daarvan. Uiteraard rekeninghoudend met de geldende wet- en regelgeving. Richt je de basis goed in, dan is voldoen aan de privacy wetgeving een eitje.

Delen via

Met een full-time praktijk en een jong gezin is het cruciaal om over de beste faciliteiten te beschikken om altijd en snel bij je dossiers te kunnen, ook als je niet fysiek op kantoor bent.

(CAREN) SCHIPPERUS, ALEX ADVOCATEN

De beste ICT leveren, dat doen we niet alleen