Waterschap werkzaamheden foto HR (11)

Infrastructuur

Het lokale netwerk waaronder de routers, switches en bekabeling, zijn de aderen van het ICT-lichaam. Het is van groot belang dat deze infrastructuur snel, veilig en betrouwbaar is zodat continuïteit en een goede werking gewaarborgd zijn. Alle actieve componenten verdienen het daarom om continu gemonitord te worden.

Delen via

We hebben geen systeembeheerder meer nodig en mijn taak als ICTverantwoordelijke is ook een stuk eenvoudiger geworden.

(RON) TIMMER, MULTIMAN GROUP

De beste ICT leveren, dat doen we niet alleen