Waterschap werkzaamheden foto HR (11)

Infrastructuur

Het lokale netwerk waaronder de routers, switches en bekabeling, zijn de aderen van het ICT-lichaam. Het is van groot belang dat deze infrastructuur snel, veilig en betrouwbaar is zodat continuïteit en een goede werking gewaarborgd zijn. Alle actieve componenten verdienen het daarom om continu gemonitord te worden.

Delen via

Met een full-time praktijk en een jong gezin is het cruciaal om over de beste faciliteiten te beschikken om altijd en snel bij je dossiers te kunnen, ook als je niet fysiek op kantoor bent.

(CAREN) SCHIPPERUS, ALEX ADVOCATEN

De beste ICT leveren, dat doen we niet alleen