Fotoshoot Alex Kantoor (16)

Werkplek

Een 'werkplek' is het zichtbare deel van ICT waarmee een medewerker zijn of haar werk doet. De vorm moet passen bij de aard van de werkzaamheden. Zo bestaat de ideale werkplek voor de een uit een compacte laptop in een elegante tas met een smartphone, terwijl de ander zijn werk het beste doet op een krachtige workstation met twee 24 inch monitoren.

De vorm van de werkplek is ondergeschikt aan de wijze waarop een medewerker zijn of haar werk wil doen. Medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een snelle en veilige werkplek. Een werkplek die past bij hun werkzaamheden en die ervoor zorgt dat zij kunnen werken waar en wanneer dat nodig is. Een werkplek moet meerdere jaren betrouwbaar en naar tevredenheid dienst kunnen doen.

Niet investeren, maar gebruiken

Zolang ICT niet je core business is, vinden wij dat je niet moet investeren in ICT. Je moet flexibel blijven. Op- of af kunnen schalen wanneer dit nodig is. En naar behoefte nieuwe functionaliteit kunnen toevoegen.

Wij bieden je werkplek daarom aan voor een vast bedrag per maand. Je bent hiermee verzekerd van de optimale werkplek voor zolang je hem nodig hebt.

Delen via

We hebben geen systeembeheerder meer nodig en mijn taak als ICTverantwoordelijke is ook een stuk eenvoudiger geworden.

(RON) TIMMER, MULTIMAN GROUP

De beste ICT leveren, dat doen we niet alleen