Note aan Recruiters

Bij Proxsys hanteren we een aantal spelregels als het gaat om recruiters die ons benaderen met profielen. Vanwege de vele (gevraagde en ongevraagde) aanbieders.

Wij vinden kandidaten en hun beleving het belangrijkst. We vinden dat die allemaal een gelijke kans moeten krijgen om bij Proxsys aan de slag te kunnen gaan.

Wat we niet willen;

Een ‘ideale kandidaat’ voorgeschoteld krijgen, terwijl in het eerste gesprek al duidelijk is dat er geen match is. Zonde van de tijd en energie, met name voor die van de kandidaat.

Een kandidaat wil graag bij Proxsys werken, maar doordat de recruiter andere afspraken wenst dan waar Proxsys zich aan kan/wil houden is een aanname niet mogelijk. Vervelend voor iedereen, maar met name voor de kandidaat.

We werken met veel andere IT partijen samen, zowel bij klanten als partners. Wij vinden het vervelend als hier conflicten over zouden ontstaan. Wij gaan daarom dus ook niet met die kandidaat in gesprek als deze via een recruiter bij Proxsys komt.

NB1: We richten ons op recruiters die werken op basis van no cure no pay. Recruiters die een vergoeding krijgen op het moment dat wij een aangeboden kandidaat daadwerkelijk aannemen.

NB2: Met recruiters die niet werken op basis van no cure no pay zijn we gewend andere afspraken te maken, omdat deze uit naam van Proxsys kandidaten gaan benaderen.

Onze gezamenlijke afspraken zijn:

1. Als recruiter ben je verantwoordelijk na te gaan dat kandidaten niet werkzaam zijn bij onze huidige partners, klanten of leveranciers. Alleen kandidaten die buiten die kanalen, worden bij ons voorgesteld.

2. Als recruiter ben je ook verantwoordelijk om te zorgen dat je geen kandidaat voorstelt die eerder bij ons heeft gewerkt.

3. Nadat je als recruiter een kandidaat hebt voorgesteld, heeft Proxsys 3 werkdagen de tijd hier inhoudelijk op te reageren.

4. Proxsys garandeert geheimhouding over de kandidaat en op geen enkele manier de kandidaat voorstellen bij anderen en de recruiter benadelen op straffe van het betalen van de volledig overeengekomen vergoeding

5. De kandidaat komt standaard volledig in dienst bij Proxsys. Bemiddeling op gebied van inhuur of middels andere constructies (zoals detavast) is bij voorbaat uitgesloten.

6. Met de kandidaat wordt altijd een tijdelijk dienstverband aangegaan inclusief 1 maand proeftijd. Het is de verantwoordelijkheid van de recruiter om deze voorwaarde vooraf met de kandidaat besproken te hebben.

7. Proxsys conformeert zich aan het betalen van de overeengekomen vergoeding aan de recruiter tot een maximum van 12 maanden van datum introductie tot datum indienstreding. De maximale vergoeding die Proxsys wenst te betalen is 18% van het bruto jaarinkomen met een maximum van EUR 10.000,-. Onder jaarinkomen wordt verstaan het vaste bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, maar exclusief variabele beloningen en andere extra’s (o.a. leaseauto). De vergoeding wordt betaald in drie delen:

  • bij aanname 1/3,
  • na voltooien proeftijd 1/3 en
  • na 3 maanden in dienst en vervolg dienstbetrekking 1/3.

8. De recruiter is verantwoordelijk voor het toetsen van de geschiktheid van de kandidaat op basis van de gepubliceerde vacatures op werkenbijproxsys.nl. Bij aanbrengen van een kandidaat dient er dan ook;

een specifieke match te zijn met die vacature en

de vacature is ook besproken door de recruiter met de kandidaat

Het is de verantwoordelijkheid van Proxsys om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van de kandidaten te verifiëren. Alsmede ook of alle eventuele wettelijke en medische vereisten zijn vervuld. Daaronder valt dus ook het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning, voor zover van toepassing.

Proxsys behoudt zich het recht om af te zien van een dienstbetrekking. Ook al is er reeds overeenstemming met de kandidaat bereikt, mits dit voor aanvang van de dienstbetrekking is. Proxsys zal dan ter compensatie een vergoeding betalen ter hoogte van maximaal 1/3 van de overeengekomen vergoeding.