voorgezetonderwijs

Voortgezet onderwijs

Al sinds de oprichting van Proxsys in 2001 hebben scholen een speciaal plekje in ons Proxsys-hart. Eén van de eerste klanten was dan ook een school in het Voorgezet Onderwijs. Gaandeweg breidde het aantal scholen uit. Naar mate de jaren verstreken nam het belang van ICT in het primaire proces toe. Dit geheel in lijn met de marktontwikkeling rondom beschikbare komen van snelle netwerken en gebruik van smartphones.

ICT is allang niet meer alleen een werkplek faciliteit voor de organisatie, maar een belangrijk onderdeel bij het aantrekken van leerlingen en bij het lesgeven. Zo is het bijvoorbeeld bijna ondenkbaar dat er geen volledig dekkend wifi-netwerk beschikbaar is op de locatie. Schoolleiding en leerlingen verwachten altijd en overal dekking. Met meerdere devices per gebruiker. Daarnaast verwacht het lesgevend personeel premium ondersteuning indien er zich een probleem voordoet. Proxsys kent de klappen van de zweep en de support is hierop ingericht.

Delen via

Wij gaan niet mee in hypes en trends. ICT is bij ons puur ondersteunend.

(ROGIER) OVERBEEKE, KLOP VERHUUR

De beste ICT leveren, dat doen we niet alleen