Droge voeten in Waterschap Hollandse Delta dankzij stabiel Proxsys netwerk

Semi-overheid

Vanuit een aanbesteding samen met Waterschap Rivierenland, kwam het Waterschap Hollandse Delta terecht bij Proxsys voor het aanleggen van een nieuw netwerk voor hun waterbeheerlocaties. Deze locaties werden voorzien van nieuwe hardware, een nieuwe netwerkverbinding en extra beveiliging tegen hackpogingen.

Het project dat Proxsys voor Waterschap Hollandse Delta mocht uitvoeren was er een van procesoptimalisatie op zeer grote schaal. De verschillende locaties in het veld hadden namelijk allemaal een andere IT-omgeving vanwege een eerdere fusie van verschillende waterschappen die samen uiteindelijk Waterschap Hollandse Delta vormden. De overgang naar een nieuw netwerk bleek het ideale moment om op alle locaties standaardisatie door te voeren en te zorgen voor geautomatiseerde procesoptimalisatie. Hierin werkte Proxsys nauw samen met de elektromonteurs van Waterschap Hollandse Delta waardoor de nieuwe gestandaardiseerde omgeving als fundering kon dienen voor de nieuwe datacom voorzieningen.

Kennis van zaken

De honderden locaties die onder Waterschap Hollandse Delta vallen, zijn allemaal gericht op procesbesturing. Denk daarbij aan het aansturen van pompen, sluizen en gemalen. Dat deze locaties continu voorzien zijn van een goedwerkende verbinding, is essentieel voor het waterbeheer.

De medewerkers van Proxsys hebben van nature een nieuwsgierige en leergierige instelling. Er was dan ook een grote belangstelling voor het proces dat per locatie plaatsvindt. Zo kregen de medewerkers een beter begrip van het belang van de locaties én hoe deze elkaar beïnvloeden. Als er wijzigingen of storingen plaatsvinden, begrijpen ze de impact hiervan beter. Hierop konden de eisen van het netwerk worden toegespitst.

Om alle locaties goed in beeld te kunnen brengen, schreef Proxsys zelf software die de exacte locaties van de migratielocaties weergaf. Omdat deze soms op moeilijk bereikbare plekken in weilanden of bij sloten liggen, werd er ook een visualisatie van de locaties gemaakt zodat medewerkers vooraf de fysieke omstandigheden van de locatie kenden.

Verbinding zonder downtime

Tijdens de migratie werd er slim gebruik gemaakt van de bestaande verbindingen. Hierdoor konden nieuwe verbindingen direct getest en vormgegeven worden voordat ze uiteindelijke definitief werden omgezet naar Proxsys verbindingen. Deze nieuwe verbinding gedroeg zich daarnaast op een dusdanige manier dat deze direct werden geaccepteerd door de bestaande procesbesturing. Daarmee werd de oude netwerkadressering als het ware door Proxsys overgenomen. Hierdoor werd er veel tijd en extra werk bespaard en was er per locatie sprake van een minimale onderbreking.

Verrichte zaken

Elke locatie van Waterschap Hollandse Delta werd tijdens de samenwerking voorzien van nieuwe hardware die bestand was tegen de omstandigheden op locatie. Industriële routers die lage temperaturen en een vochtige omgeving makkelijk kunnen verdragen losten het storingsprobleem op waar men in de oude situatie continu mee kampte. Met deze overstap werd ook de capaciteit van het netwerk uitgebreid en werd er een redundantie verbinding toegevoegd. Deze 4G-verbinding neemt het over zodra de xDSL-lijn een storing ondervindt.

Ook het opleverprotocol werd grotendeels geautomatiseerd. Dit werd direct inzichtelijk gemaakt voor de klant in een Teams omgeving waarin online samengewerkt kon worden. Bij deze oplevering werden de beschikbaarheidsgetallen en storingsbronnen nauwkeurig gemonitord. Dit had soms als gevolg dat sommige locaties extra nazorg kregen om meer stabiliteit in de toekomst te kunnen garanderen.

Daarmee werd er een stabiel en veilig netwerk gecreëerd waarbij er minder kans op storingen is bij een enkelvoudige fout. Daarnaast kan de klant nu live meekijken met alles wat er op technisch gebied gebeurt en kan direct schakelen met Proxsys via een de Teams omgeving.

Cloud Connectivity Telefonie
Waterschap Brabantse Delta

Droge voeten in Waterschap Hollandse Delta dankzij stabiel Proxsys netwerk

Connectivity
Provincie Gelderland

Droge voeten in Waterschap Hollandse Delta dankzij stabiel Proxsys netwerk